NEWS

  1. HOME
  2. Infomation
  3. 【Information】Belgian Beer Weekend 2022

【Information】Belgian Beer Weekend 2022

BELGIAN BEER WEEKEND(BBW) 2020 will be held on the following dates.

◆Nagoya
4.28 (Thu) – 5.8 (Sun)
Hisaya Odori Park, Edion Hisaya Plaza – Angel Plaza

◆Osaka
5.12 (Thu) – 5.15 (Sun)
Osaka Castle Park Taiyo-no-hiroba

◆Yokohama
5.19 (Thu) – 5.22 (Sun)
Yamashita Park

◆Hibiya
7.29 (Fri) – 8.7 (Sun)
Hibiya Park

◆Toyosu
9.16 (Fri) – 9.25 (Sun)
Citabria Baypark

◆Shinjuku
12.07 (Wed) – 12.11 (Sun)
Shinjuku Sumitomo Building

more information

Infomation

Archive Infomation